Waarom is een noodstroomvoorziening zo belangrijk?

Voor bijvoorbeeld ziekenhuizen is een noodstroomvoorziening heel belangrijk. U moet er niet aandenken dat u op de operatietafel ligt en men heeft net de opening in uw lichaam gemaakt voor de operatie en alle stroom valt weg. Om die reden wordt er een noodstroomaggregaat gebruikt. Wanneer de stroom wegvalt, dan zal het noodstroomaggregaat de stroomvoorziening direct overnemen. Ook zal een noodstroomvoorziening netwerken en apparaten beschermen als er een blikseminslag is geweest of als er veranderingen in de stroomvoorziening optreden. Ook in een bedrijf, waarbij de productie niet onderbroken mag worden, wordt van dit systeem gebruik gemaakt. Er wordt ook vaak een UPS gebruikt. Een UPS “Uninterruptible Power Supply” is een onderbroken stroomvoorziening waarbij gebruik wordt gemaakt van een back up accu. Bij een stroomstoring zal de UPS de stroomvoorziening automatisch overnemen.

Het gebruik van een UPS

Een UPS is eigenlijk niets anders, dan een back up accu. Als de stroom op een bepaald moment uitvalt, dan zal de accu de stroomvoorziening in een oogwenk overnemen. Daardoor kunnen operaties in ziekenhuizen gewoon doorgaan en personeel in een kantoor en banken gewoon hun werk blijven doen. De UPS-noodstroomvoorziening wordt op een spanningsbron aangesloten. De netvoedingskabel van uw computer en modem voor het internet wordt op de UPS aangesloten. Wanneer de situatie normaal is, zal de ingebouwde elektronica in de UPS ervoor zorgen dat de accu geladen blijft voor als er zich plotseling een calamiteit voor zou doen. Als de netspanning wegvalt, wordt onmiddellijk de noodstroomvoorziening ingeschakeld. De gelijkspanning die door de accu wordt geleverd, wordt door de aanwezige elektronica in de UPS omgezet in een spanning die men daadwerkelijk gebruikt. De apparatuur dat op de spanning is aangesloten, zal niets merken van het voorval dat de spanning was weggevallen.

De veiligheid waarborgen

Door het veiligheidsbeleid dat wordt gehanteerd, moeten er met een vaste regelmaat veiligheidsinspecties worden uitgevoerd. U bent verplicht om de veiligheidsinspecties van uw noodstroomvoorziening te laten uitvoeren. U moet kunnen aantonen dat de veiligheidsinspecties hebben plaatsgevonden. U kunt de veiligheidsinspecties op al uw apparatuur laten plaatsvinden door een bevoegd onafhankelijke deskundige. Wanneer u met een vaste regelmaat de inspecties laat uitvoeren, dan kunt u er zeker van zijn dat als de stroom wegvalt de noodstroomvoorziening het geheel overneemt. Door het geheel te laten aansluiten door de firma Endenburg, weet u zeker dat alles goed zal werken.