Veilig op hoogte werken


Veilig op hoogtes werken is een belangrijk onderwerp als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel. Hoogte-werk is een activiteit die veel risico’s met zich meebrengt en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden. In deze blog wordt er ingegaan op de verschillende risico’s die gepaard gaan met hoogte-werk en de materialen die je nodig hebt om veilig op hoogtes te werken.

Valgevaar

Om veilig te werken op hoogtes is het belangrijk dat de werkgever de juiste materialen en middelen toelevert. Werken op hoogte brengt een groot risico met zich mee, daarom is het wettelijk verplicht om valbeveiliging te gebruiken. Om veiligheid te bevorderen moeten werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige werkplek werken, zoals een steiger, bordes of werkvloer die gemaakt zijn van sterk metaal. Het is belangrijk dat er voorzichtig en verantwoordelijk te werk wordt gegaan en dat de instructies van de leidinggevende worden opgevolgd. Ook is het belangrijk om persoonlijke valbeveiliging te dragen als er niet vanuit een veilige werkomgeving kan worden gewerkt. De werkgever dient goede instructies over het gevaar te geven.

De juiste materialen

De juiste materialen zijn ook cruciaal voor het veilig werken op hoogte. Dit omvat het dragen van de juiste kleding, het gebruik van een veiligheidsgordel en het gebruik van goedgekeurde steigers en ladders. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de materialen die worden gebruikt in goede staat zijn en goed onderhouden zijn. De werkgever dient hiervoor te zorgen.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen ook een gevaar vormen bij hoogte-werk. Het is belangrijk om te weten wat voor soort stoffen er worden gebruikt en wat de gevaren zijn. Als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. De werknemer moet op de hoogte zijn van welke stoffen schadelijk zijn en welke niet. Dit kan worden gezien zien aan een UFI code. Een UFI code is een uniek identificatienummer dat een specifiek product koppelt aan de bij de Europese vergiftigingencentra ingediende informatie.

De Arbowet

Het ook belangrijk om de Arbowet in acht te nemen als er hoogte-werk wordt uitgevoerd. Deze wet bevat bepalingen over veiligheid en gezondheid op de werkplek en het is belangrijk om deze regels te volgen. Dit omvat onder meer het dragen van de juiste kleding, het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van goedgekeurde materialen. Indien de wettelijke regels niet worden opgevolgd, kan er een boete volgen.

Het is duidelijk dat er veel risico’s verbonden zijn aan hoogte-werk en het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Als je de bovenstaande tips volgt, kun je er zeker van zijn dat je veilig op hoogtes kunt werken.